Cấp mới sổ đỏ

Cấp mới sổ đỏ

Dịch vụ cấp sổ đỏ cho nhà tập thể, chung cư dự án

dịch vụ cấp sổ đỏ cho nhà tập thể, chung cư dự án với thủ tục nhanh gọn chỉ 3 bước và chi phí ưu đãi nhất

Dịch vụ cấp lại sổ đỏ bị mất uy tín nhất Hà Nội

Dịch vụ cấp lại giấy chứng nhận bị mất thủ tục nhanh gọn chỉ trong 3 bước

Quy định về việc cấp sổ đỏ đối với người chưa thành niên

Hỏi: Người bao nhiêu tuổi thì có quyền sử dụng đất, đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Ông Ngô Đình Quang (ngoquang@gmail.com)