Đính chính sổ đỏ

Đính chính sổ đỏ

Dịch vụ đính chính sổ đỏ nhanh nhất Hà Nội

Đính chính sổ là khi người sử dụng đất phát hiện có sai sót về nội dụng thông tin ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nộp hồ sơ để...

Đính chính số chứng minh thư trên sổ đỏ

Câu hỏi: Tôi đã được UBND quận Ba Đình cấp Giấy chứng nhận QSH nhà ở và QSD đất, CMND của tôi ghi là số do Công an tỉnh Bắc Thái cấp. Nay tô

Sửa lại họ tên trong sổ đỏ ?

Năm 2005 gia đình tôi có làm sổ đỏ với tên anh trai tôi là Đinh Bá Ưng, nhưng do gia đình tôi không để ý lúc đó, cán bộ địa chính lúc đó đã ghi thông tin...

Dịch vụ đính chính sổ đỏ và quy định về việc đính chính sổ đỏ

Trình tự thủ tục đính chính các thông tin sai sót trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được pháp luật quy định như sau: 1. Khi người sử dụng đất