Sửa lại họ tên trong sổ đỏ ?

Năm 2005 gia đình tôi có làm sổ đỏ với tên anh trai tôi là Đinh Bá Ưng, nhưng do gia đình tôi không để ý lúc đó, cán bộ địa chính lúc đó đã ghi thông tin thành Đinh Bá Ứng, tới lúc tôi phát hiện ra và mang đi hỏi thì họ bảo đợi có đợt… tới này gia đình tôi muốn làm thủ tục bán mảnh đất đó. Nhưng người mua bảo ko mua vì ko đúng tên người bán. Nhờ luật Hoàng Phú tư vấn giùm tôi !  

Hướng dẫn:

Điều 25 Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 9/5 quy định:

– Việc đính chính nội dung ghi trên giấy chứng nhận được thực hiện khi có đơn hoặc văn bản phát hiện có sai sót về nội dung ghi trên giấy chứng nhận, có ý kiến thẩm định bằng văn bản của văn phòng đăng ký đất nhà quận, huyện hoặc biên bản kiểm tra của tổ kiểm tra của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện.

Điều 26 quy định việc chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận đã cấp như sau:

– Trong quá trình sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất, những biến động sau đây phải được ghi nhận trên giấy chứng nhận đã cấp:
+ Những biến động về đất.
+ Nhà ở, công trình xây dựng, công trình kiến trúc bị tiêu hủy hoặc bị phá dỡ. Nhà ở, công trình xây dựng, công trình kiến trúc xây dựng lại làm thay đổi về diện tích, tầng cao, kết cấu chính.
+ Diện tích rừng cây hoặc cây lâu năm có thay đổi.

– Thẩm quyền chỉnh lý biến động về đất.
– Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện chỉnh lý biến động về tài sản gắn liền với đất.
Công ty Luật Hoàng Phú
Địa chỉ: 501 – Số 276 Đường Láng – Đống Đa – Hà Nội
Website: http://thutucdatdai.com | http://dichvulamsodo.com
Hotline: 0916.10.2016
Tin liên quan